camuk.ru: Республика Тыва
Республика Тыва, ШАМБАЛЫГ
1. СПК "ШАМБАЛЫГ"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Королева, 6
Зерно  
2. СПК "КАЖЫК"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Новая, 2
животные  
3. МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ХЭЭЛЕР"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Студенческая, 1
дошкольное образование  
4. МУЗ ШАМБАЛЫГСКИЙ ФАП
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Алдан-Маадыр, 11
врачебная практика  
5. СПК "ЧИМИТ"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Михаила Монгуша, 14
Зерно  
6. МБУ ДО ДШИ С. ШАМБАЛЫГ
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Кочетова, 2
дополнительное образование  
7. МБОУ ШАМБАЛЫГСКАЯ СОШ
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица 40 лет Советской Тувы, 1
общее образование  
8. Х.П.С.ШАМБАЛЫГСКИЙ
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Кочетова, Б/Н
государственное управление  
9. АДМИНИСТРАЦИЯ С. ШАМБАЛЫГСКИЙ
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Кочетова, Б/Н
государственное управление  
10. СПК "ДАМДЫ"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Михаила Монгуша, 10
  
11. МБУ ШАМБАЛЫГСКИЙ СЦК КЫЗЫЛСКОГО КОЖУУНА РТ
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Алдан-Маадыр, ДОМ Б/Н
  
12. СПК "КАЖЫК"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Новая, ДОМ 2
животные  
13. КХ "ОВАА"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Королева, 10
  
14. АКХ "БЫШКАК"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Королева, 1
Зерно  
15. КХ "ЭРТИНЕ"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Гагарина, 6
  
16. КХ "ШАМБАЛЫГ"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Королева, 0
  
17. КХ "САЛГАКЧЫ"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Новая, 9
Зерно  
18. КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "НЕФРИТ"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Королева, 4
  
19. АКХ "АК-ХАЯ"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Студенческая, 2
животные  
20. КХ "САЙЗАНАК"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Новая, 4
  
21. КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЧИНГЕ-ДАГ-2"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Михаила Монгуша, 6
  
22. КХ "ШАНЧЫГ"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Королева, 8
  
23. АКХ "КЕЖИКТИГ"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица 40 лет Советской Тувы, 2
  
24. КХ "АРБАН"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Степная, Б/Н
  
25. СПК "ЧЕЛЭЭШТИГ-ЧАЙ"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Студенческая, 2
  
26. СПК "ДАМДЫ"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Михаила Монгуша, 8
  
27. ПК "АЯС.М"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Алдан-Маадыр, 3
  
28. СПК "ЭЗИМ"
Адрес: 667910, Тыва республика, район Кызылский, село Шамбалыг, улица Королева, 4
  
29. Администрация с. Шамбалыгский
Адрес: Российская Федерация, 667910, Тыва Респ, Кызылский р-н, Шамбалыг с, Кочетова, б/н, -
государственное управление  
30. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШАМБАЛЫГСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН" РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Адрес: Российская Федерация, 667910, Тыва Респ, Кызылский р-н, Шамбалыг с, 40 лет Советской Тувы, б/н, -
общее образование  
31. МБДОУ детский сад "Хээлер"
Адрес: Российская Федерация, 667910, Тыва Респ, Кызылский р-н, Шамбалыг с, Студенческая, 1, -
дошкольное образование  
32. МБОУ ДОД ДШИ сумон Шамбалыгский
Адрес: Российская Федерация, 668341, Тыва Респ, Кызылский р-н, Шамбалыг с, Кочетова, б/н, -
дополнительное образование  
33. МБУ ШАМБАЛЫГСКИЙ СЦК КЫЗЫЛСКОГО КОЖУУНА РТ
Адрес: Российская Федерация, 667910, Тыва Респ, Кызылский р-н, Шамбалыг с, Кочетова, б/н, -
  

Поиск по городам в регионе Республика Тыва

ЭЭРБЕК (12)   ЭРЗИН (46)  
ЭРГИ-БАРЛЫК (5)   ЭЛЕГЕСТ (10)  
ЫРБАН (5)   ШУУРМАК (9)  
ШУЙ (13)   ШЕМИ (16)  
ШЕКПЭЭР (7)   ШАМБАЛЫГ (7)  
ШАГОНАР (105)   ЧЫРГАКЫ (5)  
ЧЫРАА-БАЖЫ (11)   ЧОДУРАА (15)  
ЧЕРБИ (11)   ЧАЛ-КЕЖИГ (2)  
ЧАЗЫЛАРЫ (2)   ЧАДАН (82)  
ЧАА-ХОЛЬ (39)   ЧАА-СУУР (4)  
ЦЕЛИННОЕ (10)   ХУТ (3)  
ХОНДЕРГЕЙ (11)   ХОВУ-АКСЫ (63)  
ХАНДАГАЙТЫ (54)   ХАЙЫРАКАН (20)  
ХАДЫН (3)   УЮК (8)  
УСТЬ-ЭЛЕГЕСТ (10)   УСТЬ-БУРЕН (8)  
УСПЕНКА (3)   ТЭЭЛИ (66)  
ТУРАН (64)   ТОРГАЛЫГ (11)  
ТООРА-ХЕМ (47)   ТЕРЛИГ-ХАЯ (6)  
ТЕВЕ-ХАЯ (13)   ТАРЛАГ (3)  
СЫСТЫГ-ХЕМ (2)   СУШ (4)  
СУКПАК (19)   СУГ-БАЖЫ (8)  
СУГ-АКСЫ (87)   СОСНОВКА (1)  
СОЛЧУР (13)   СИЗИМ (7)  
СЕВИ (4)   САРЫГ-СЕП (55)  
САМАГАЛТАЙ (55)   САГЛЫ (9)  
НАРЫН (11)   МУГУР-АКСЫ (59)  
МОРЕН (5)   МЕЖЕГЕЙ (11)  
КЫЗЫЛ-ХАЯ (10)   КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК (73)  
КЫЗЫЛ-ДАГ (20)   КЫЗЫЛ (1824)  
КУНДУСТУГ (6)   КУНГУРТУГ (28)  
КОЧЕТОВО (9)   КОК-ХААК (3)  
КАРА-ХОЛЬ (9)   КАРА-ХААК (6)  
КАА-ХЕМ (134)   ИШКИН (20)  
ИЛЬИНКА (5)   ИЙМЕ (7)  
ИЙ (5)   ДУС-ДАГ (9)  
ДУРГЕН (5)   ДЕСПЕН (7)  
ДЕРЗИГ-АКСЫ (5)   ВЛАДИМИРОВКА (5)  
БУРЕН-ХЕМ (5)   БУРЕН-БАЙ-ХААК (3)  
БУЛУН-ТЕРЕК (5)   БУЛУН-БАЖЫ (6)  
БОЯРОВКА (3)   БОРА-ТАЙГА (8)  
БЕРТ-ДАГ (12)   БЕЛДИР-АРЫГ (4)  
БАЯН-ТАЛА (7)   БАЯН-КОЛ (10)  
БАРЛЫК (15)   БАЛГАЗЫН (21)  
БАЙ-ХААК (62)   БАЙ-ТАЛ (13)  
БАЙ-ДАГ (6)   БАЖЫН-АЛААК (11)  
АЯНГАТЫ (3)   АРЫСКАН (12)  
АРЫГ-УЗЮ (14)   АРЫГ-БАЖЫ (5)  
АРЖААН (8)   АЛДАН-МААДЫР (30)  
АК-ЭРИК (10)   АК-ТАЛ (8)  
АКСЫ-БАРЛЫК (8)   АК-ДУРУГ (8)  
АК-ДОВУРАК (96)   АДЫР-КЕЖИГ (6)  


© 2017 camuk.ru: Республика Тыва. Деловая жизнь.