camuk.ru: Республика Тыва
Республика Тыва, БУЛУН-ТЕРЕК
1. МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "САЙЗАНАК"
Адрес: 668212, Тыва республика, район Чаа-Хольский, село Булун-Терек, улица Ленина, 29
дошкольное образование  
2. АДМИНИСТРАЦИЯ СПС КЫЗЫЛ-ДАГСКИЙ ЧАА-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА РТ
Адрес: 668212, Тыва республика, район Чаа-Хольский, село Булун-Терек, улица Ленина, 32
государственное управление  
3. СПК "АК-ДАГ"
Адрес: 668212, Тыва республика, район Чаа-Хольский, село Булун-Терек, улица Ленина, 11
животные  
4. МУП "АЙМЫЫРЛЫГ"
Адрес: 668212, Тыва республика, район Чаа-Хольский, село Булун-Терек, улица Ленина, 2
Зерно  
5. ООО "ДЕБРИ"
Адрес: 667000, Тыва республика, город Кызыл, улица Интернациональная, 115
прочая торговля  
6. МБУ СДК ИМЕНИ НИКОЛАЯ ТАНЗЫН СПС КЫЗЫЛ-ДАГ ЧАА-ХОЛЬСКИЙ КОЖУУН РТ
Адрес: 668212, Тыва республика, район Чаа-Хольский, село Булун-Терек, улица Ленина, 26
  
7. ООО "АВАНГАРД"
Адрес: 668212, Тыва республика, район Чаа-Хольский, село Булун-Терек, улица Ленина, 2
автотранспортные средства  
8. КОЛХОЗ "АК-ХЕМ"
Адрес: 668212, Тыва республика, район Чаа-Хольский, село Булун-Терек, улица Ленина, 2
  
9. Администрация сельского поселения сумон Кызыл-Даг Чаа-Хольского района Республики Тыва
Адрес: Российская Федерация, 668221, Тыва Респ, Чаа-Хольский р-н, Булун-Терек с, Ленина, 32, 1
государственное управление  
10. МБДОУ детский сад "Сайзанак"
Адрес: Российская Федерация, 668212, Тыва Респ, Чаа-Хольский р-н, Булун-Терек с, Ленина, 29, -
дошкольное образование  
11. МБУ СДК имени Николая Танзын СПС Кызыл-Даг Чаа-Хольский кожуун РТ
Адрес: Российская Федерация, 668212, Тыва Респ, Чаа-Хольский р-н, Булун-Терек с, Ленина, 26, -
  

Поиск по городам в регионе Республика Тыва

ЭЭРБЕК (12)   ЭРЗИН (46)  
ЭРГИ-БАРЛЫК (5)   ЭЛЕГЕСТ (10)  
ЫРБАН (5)   ШУУРМАК (9)  
ШУЙ (13)   ШЕМИ (16)  
ШЕКПЭЭР (7)   ШАМБАЛЫГ (7)  
ШАГОНАР (105)   ЧЫРГАКЫ (5)  
ЧЫРАА-БАЖЫ (11)   ЧОДУРАА (15)  
ЧЕРБИ (11)   ЧАЛ-КЕЖИГ (2)  
ЧАЗЫЛАРЫ (2)   ЧАДАН (82)  
ЧАА-ХОЛЬ (39)   ЧАА-СУУР (4)  
ЦЕЛИННОЕ (10)   ХУТ (3)  
ХОНДЕРГЕЙ (11)   ХОВУ-АКСЫ (63)  
ХАНДАГАЙТЫ (54)   ХАЙЫРАКАН (20)  
ХАДЫН (3)   УЮК (8)  
УСТЬ-ЭЛЕГЕСТ (10)   УСТЬ-БУРЕН (8)  
УСПЕНКА (3)   ТЭЭЛИ (66)  
ТУРАН (64)   ТОРГАЛЫГ (11)  
ТООРА-ХЕМ (47)   ТЕРЛИГ-ХАЯ (6)  
ТЕВЕ-ХАЯ (13)   ТАРЛАГ (3)  
СЫСТЫГ-ХЕМ (2)   СУШ (4)  
СУКПАК (19)   СУГ-БАЖЫ (8)  
СУГ-АКСЫ (87)   СОСНОВКА (1)  
СОЛЧУР (13)   СИЗИМ (7)  
СЕВИ (4)   САРЫГ-СЕП (55)  
САМАГАЛТАЙ (55)   САГЛЫ (9)  
НАРЫН (11)   МУГУР-АКСЫ (59)  
МОРЕН (5)   МЕЖЕГЕЙ (11)  
КЫЗЫЛ-ХАЯ (10)   КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК (73)  
КЫЗЫЛ-ДАГ (20)   КЫЗЫЛ (1824)  
КУНДУСТУГ (6)   КУНГУРТУГ (28)  
КОЧЕТОВО (9)   КОК-ХААК (3)  
КАРА-ХОЛЬ (9)   КАРА-ХААК (6)  
КАА-ХЕМ (134)   ИШКИН (20)  
ИЛЬИНКА (5)   ИЙМЕ (7)  
ИЙ (5)   ДУС-ДАГ (9)  
ДУРГЕН (5)   ДЕСПЕН (7)  
ДЕРЗИГ-АКСЫ (5)   ВЛАДИМИРОВКА (5)  
БУРЕН-ХЕМ (5)   БУРЕН-БАЙ-ХААК (3)  
БУЛУН-ТЕРЕК (5)   БУЛУН-БАЖЫ (6)  
БОЯРОВКА (3)   БОРА-ТАЙГА (8)  
БЕРТ-ДАГ (12)   БЕЛДИР-АРЫГ (4)  
БАЯН-ТАЛА (7)   БАЯН-КОЛ (10)  
БАРЛЫК (15)   БАЛГАЗЫН (21)  
БАЙ-ХААК (62)   БАЙ-ТАЛ (13)  
БАЙ-ДАГ (6)   БАЖЫН-АЛААК (11)  
АЯНГАТЫ (3)   АРЫСКАН (12)  
АРЫГ-УЗЮ (14)   АРЫГ-БАЖЫ (5)  
АРЖААН (8)   АЛДАН-МААДЫР (30)  
АК-ЭРИК (10)   АК-ТАЛ (8)  
АКСЫ-БАРЛЫК (8)   АК-ДУРУГ (8)  
АК-ДОВУРАК (96)   АДЫР-КЕЖИГ (6)  


© 2017 camuk.ru: Республика Тыва. Деловая жизнь.