camuk.ru: Республика Тыва
Республика Тыва, АЯНГАТЫ
1. МБОУ СОШ С.АЯНГАТЫ
Адрес: 668061, Тыва республика, район Барун-Хемчикский, село Аянгаты, улица М.Чыргала, 5
общее образование  
2. МБДОУ Д/С "АЯН"
Адрес: 668061, Тыва республика, район Барун-Хемчикский, село Аянгаты, улица Культуры, 9
дошкольное образование  
3. АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОН АЯНГАТИНСКИЙ
Адрес: 668061, Тыва республика, район Барун-Хемчикский, село Аянгаты, улица Культуры, 11
государственное управление  
4. "МБУ СДК"
Адрес: 668061, Тыва республика, район Барун-Хемчикский, село Аянгаты, улица Комсомольская, Б/Н
  
5. МУП "АЯН"
Адрес: 668061, Тыва республика, район Барун-Хемчикский, село Аянгаты, улица Культуры, 4
животные  
6. АКХ "ОТТУК"
Адрес: 668061, Тыва республика, район Барун-Хемчикский, село Аянгаты, улица Культуры, 4
  
7. НЕТ
Адрес: 668061, Тыва республика, район Барун-Хемчикский, село Аянгаты, улица Культуры, 4
  
8. АКХ "ЧОДУРАА"
Адрес: 668061, Тыва республика, район Барун-Хемчикский, село Аянгаты, улица Комсомольская
  
9. АКХ "АК-МАЖАЛЫК"
Адрес: 668061, Тыва республика, район Барун-Хемчикский, село Аянгаты, улица Культуры, 10
  
10. АКХ "АЯН-КАРА"
Адрес: 668061, Тыва республика, район Барун-Хемчикский, село Аянгаты, улица Комсомольская, 30
  
11. МБДОУ д/с " Аян"
Адрес: Российская Федерация, 668061, Тыва Респ, Барун-Хемчикский р-н, Аянгаты с, Культура, 9, -
дошкольное образование  
12. Администрация сельского поселения сумон Аянгатинский
Адрес: Российская Федерация, 668061, Тыва Респ, Барун-Хемчикский р-н, Аянгаты с, Культура , 11, 1
государственное управление  
13. МБОУ СОШ с.Аянгаты
Адрес: Российская Федерация, 668061, Тыва Респ, Барун-Хемчикский р-н, Кызыл-Мажалык с, М.Чыргала, 5, -
общее образование  
14. "МБУ СДК"
Адрес: Российская Федерация, 668061, Тыва Респ, Барун-Хемчикский р-н, Аянгаты с, Комсомольская, б/н, -
  

Поиск по городам в регионе Республика Тыва

ЭЭРБЕК (12)   ЭРЗИН (46)  
ЭРГИ-БАРЛЫК (5)   ЭЛЕГЕСТ (10)  
ЫРБАН (5)   ШУУРМАК (9)  
ШУЙ (13)   ШЕМИ (16)  
ШЕКПЭЭР (7)   ШАМБАЛЫГ (7)  
ШАГОНАР (105)   ЧЫРГАКЫ (5)  
ЧЫРАА-БАЖЫ (11)   ЧОДУРАА (15)  
ЧЕРБИ (11)   ЧАЛ-КЕЖИГ (2)  
ЧАЗЫЛАРЫ (2)   ЧАДАН (82)  
ЧАА-ХОЛЬ (39)   ЧАА-СУУР (4)  
ЦЕЛИННОЕ (10)   ХУТ (3)  
ХОНДЕРГЕЙ (11)   ХОВУ-АКСЫ (63)  
ХАНДАГАЙТЫ (54)   ХАЙЫРАКАН (20)  
ХАДЫН (3)   УЮК (8)  
УСТЬ-ЭЛЕГЕСТ (10)   УСТЬ-БУРЕН (8)  
УСПЕНКА (3)   ТЭЭЛИ (66)  
ТУРАН (64)   ТОРГАЛЫГ (11)  
ТООРА-ХЕМ (47)   ТЕРЛИГ-ХАЯ (6)  
ТЕВЕ-ХАЯ (13)   ТАРЛАГ (3)  
СЫСТЫГ-ХЕМ (2)   СУШ (4)  
СУКПАК (19)   СУГ-БАЖЫ (8)  
СУГ-АКСЫ (87)   СОСНОВКА (1)  
СОЛЧУР (13)   СИЗИМ (7)  
СЕВИ (4)   САРЫГ-СЕП (55)  
САМАГАЛТАЙ (55)   САГЛЫ (9)  
НАРЫН (11)   МУГУР-АКСЫ (59)  
МОРЕН (5)   МЕЖЕГЕЙ (11)  
КЫЗЫЛ-ХАЯ (10)   КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК (73)  
КЫЗЫЛ-ДАГ (20)   КЫЗЫЛ (1824)  
КУНДУСТУГ (6)   КУНГУРТУГ (28)  
КОЧЕТОВО (9)   КОК-ХААК (3)  
КАРА-ХОЛЬ (9)   КАРА-ХААК (6)  
КАА-ХЕМ (134)   ИШКИН (20)  
ИЛЬИНКА (5)   ИЙМЕ (7)  
ИЙ (5)   ДУС-ДАГ (9)  
ДУРГЕН (5)   ДЕСПЕН (7)  
ДЕРЗИГ-АКСЫ (5)   ВЛАДИМИРОВКА (5)  
БУРЕН-ХЕМ (5)   БУРЕН-БАЙ-ХААК (3)  
БУЛУН-ТЕРЕК (5)   БУЛУН-БАЖЫ (6)  
БОЯРОВКА (3)   БОРА-ТАЙГА (8)  
БЕРТ-ДАГ (12)   БЕЛДИР-АРЫГ (4)  
БАЯН-ТАЛА (7)   БАЯН-КОЛ (10)  
БАРЛЫК (15)   БАЛГАЗЫН (21)  
БАЙ-ХААК (62)   БАЙ-ТАЛ (13)  
БАЙ-ДАГ (6)   БАЖЫН-АЛААК (11)  
АЯНГАТЫ (3)   АРЫСКАН (12)  
АРЫГ-УЗЮ (14)   АРЫГ-БАЖЫ (5)  
АРЖААН (8)   АЛДАН-МААДЫР (30)  
АК-ЭРИК (10)   АК-ТАЛ (8)  
АКСЫ-БАРЛЫК (8)   АК-ДУРУГ (8)  
АК-ДОВУРАК (96)   АДЫР-КЕЖИГ (6)  


© 2017 camuk.ru: Республика Тыва. Деловая жизнь.