camuk.ru: Республика Тыва
Республика Тыва, АРЫГ-БАЖЫ
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Кок-Чыраанский муниципального района "Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва"
Адрес: Российская Федерация, 668234, Тыва Респ, Улуг-Хемский р-н, Арыг-Бажы с, Айлыг-Кыйыг, 19, -
общее образование  
2. СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. К.ТУМАТ С.КОК-ЧЫРААНСКИЙ
Адрес: 668234, Тыва республика, район Улуг-Хемский, село Арыг-Бажы, улица Александра Шойдук, 4
  
3. МБДОУ- ДЕТСКИЙ САД "ХУННЭЭРЕК" С. КОК-ЧЫРААНСКИЙ
Адрес: 668234, Тыва республика, район Улуг-Хемский, село Арыг-Бажы, улица Айлыг-Кыйыг, 23
дошкольное образование  
4. МУП "ИДЕГЕЛ"
Адрес: 668234, Тыва республика, район Улуг-Хемский, село Арыг-Бажы, улица Балчый-Оола, 18
Зерно  
5. МБОУ СОШ С. КОК-ЧЫРААНСКИЙ
Адрес: 668234, Тыва республика, район Улуг-Хемский, село Арыг-Бажы, улица Айлыг-Кыйыг, 31
общее образование  
6. СОВХОЗ "АРЫГ БАЖЫ"
Адрес: 668234, Тыва республика, район Улуг-Хемский, село Арыг-Бажы, улица Балчый-Оола, 18
  
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад "Хуннээрек" с.Кок-Чыраанский муниципального района "Улуг-Хемский кожуун" Республики Тыва
Адрес: Российская Федерация, 668233, Тыва Респ, Улуг-Хемский р-н, Арыг-Бажы с, Айлыг-Кыйыг, 27, -
дошкольное образование  
8. АДМИНИСТРАЦИЯ СУМОНА КОК-ЧЫРААНСКИЙ
Адрес: 668234, Тыва республика, район Улуг-Хемский, село Арыг-Бажы, 3
государственное управление  
9. АХ "ОЙМАК"
Адрес: 668234, Тыва республика, район Улуг-Хемский, село Арыг-Бажы
  
10. ООО "АРЖААН"
Адрес: 668234, Тыва республика, район Улуг-Хемский, село Арыг-Бажы, улица Александра Шойдук, ДОМ 14
ресторан  
11. Администрация сумона Кок-Чыраанский
Адрес: Российская Федерация, 668234, Тыва Респ, Улуг-Хемский р-н, Арыг-Бажы с, А.Шойдук, 3, 1
государственное управление  
12. СПК "НОЙОН"
Адрес: 668234, Тыва республика, район Улуг-Хемский, село Арыг-Бажы, улица Александра Шойдук, 3
животные  
13. Сельский дом культуры им. К.Тумат с.Кок-Чыраанский
Адрес: Российская Федерация, 668234, Тыва Респ, Улуг-Хемский р-н, Арыг-Бажы с, Александра Шойдук, 4, -
  

Поиск по городам в регионе Республика Тыва

ЭЭРБЕК (12)   ЭРЗИН (46)  
ЭРГИ-БАРЛЫК (5)   ЭЛЕГЕСТ (10)  
ЫРБАН (5)   ШУУРМАК (9)  
ШУЙ (13)   ШЕМИ (16)  
ШЕКПЭЭР (7)   ШАМБАЛЫГ (7)  
ШАГОНАР (105)   ЧЫРГАКЫ (5)  
ЧЫРАА-БАЖЫ (11)   ЧОДУРАА (15)  
ЧЕРБИ (11)   ЧАЛ-КЕЖИГ (2)  
ЧАЗЫЛАРЫ (2)   ЧАДАН (82)  
ЧАА-ХОЛЬ (39)   ЧАА-СУУР (4)  
ЦЕЛИННОЕ (10)   ХУТ (3)  
ХОНДЕРГЕЙ (11)   ХОВУ-АКСЫ (63)  
ХАНДАГАЙТЫ (54)   ХАЙЫРАКАН (20)  
ХАДЫН (3)   УЮК (8)  
УСТЬ-ЭЛЕГЕСТ (10)   УСТЬ-БУРЕН (8)  
УСПЕНКА (3)   ТЭЭЛИ (66)  
ТУРАН (64)   ТОРГАЛЫГ (11)  
ТООРА-ХЕМ (47)   ТЕРЛИГ-ХАЯ (6)  
ТЕВЕ-ХАЯ (13)   ТАРЛАГ (3)  
СЫСТЫГ-ХЕМ (2)   СУШ (4)  
СУКПАК (19)   СУГ-БАЖЫ (8)  
СУГ-АКСЫ (87)   СОСНОВКА (1)  
СОЛЧУР (13)   СИЗИМ (7)  
СЕВИ (4)   САРЫГ-СЕП (55)  
САМАГАЛТАЙ (55)   САГЛЫ (9)  
НАРЫН (11)   МУГУР-АКСЫ (59)  
МОРЕН (5)   МЕЖЕГЕЙ (11)  
КЫЗЫЛ-ХАЯ (10)   КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК (73)  
КЫЗЫЛ-ДАГ (20)   КЫЗЫЛ (1824)  
КУНДУСТУГ (6)   КУНГУРТУГ (28)  
КОЧЕТОВО (9)   КОК-ХААК (3)  
КАРА-ХОЛЬ (9)   КАРА-ХААК (6)  
КАА-ХЕМ (134)   ИШКИН (20)  
ИЛЬИНКА (5)   ИЙМЕ (7)  
ИЙ (5)   ДУС-ДАГ (9)  
ДУРГЕН (5)   ДЕСПЕН (7)  
ДЕРЗИГ-АКСЫ (5)   ВЛАДИМИРОВКА (5)  
БУРЕН-ХЕМ (5)   БУРЕН-БАЙ-ХААК (3)  
БУЛУН-ТЕРЕК (5)   БУЛУН-БАЖЫ (6)  
БОЯРОВКА (3)   БОРА-ТАЙГА (8)  
БЕРТ-ДАГ (12)   БЕЛДИР-АРЫГ (4)  
БАЯН-ТАЛА (7)   БАЯН-КОЛ (10)  
БАРЛЫК (15)   БАЛГАЗЫН (21)  
БАЙ-ХААК (62)   БАЙ-ТАЛ (13)  
БАЙ-ДАГ (6)   БАЖЫН-АЛААК (11)  
АЯНГАТЫ (3)   АРЫСКАН (12)  
АРЫГ-УЗЮ (14)   АРЫГ-БАЖЫ (5)  
АРЖААН (8)   АЛДАН-МААДЫР (30)  
АК-ЭРИК (10)   АК-ТАЛ (8)  
АКСЫ-БАРЛЫК (8)   АК-ДУРУГ (8)  
АК-ДОВУРАК (96)   АДЫР-КЕЖИГ (6)  


© 2021 camuk.ru: Республика Тыва. Деловая жизнь.